En snabb leverans av rätt resurs!

Euro-Lans Express Räddningsfordon

Med vårt koncept, som täcker in IVPA, TRAFIKOLYCKA, BRAND och STRANDNÄRA LIVRÄDDNING, har ni en unik inledande basförmåga på plats i tidigt skede. Allt detta paketerat i ett fordon som framförs på B-kort.

Vill du veta mera?

Kontakta någon av våra kunniga säljare.
» Till kontaktlistan